ROBOCZE CIŚNIENIE

1208 0053 - 12393 w - EN_tcm_12-159869

Robocze ciśnienie w instalacji, wynoszące około 70 kO/cm8, utrzymuje pompa zasilająca — nieprzerwanie tłocząc olej napędowy ze zbiornika pośredniego do zasobni­ków paliwa poszczególnych pompo-wtryskiwaczy oraz do rozdzielacza. Ciśnienie robocze, kontrolowane przy użyciu ciśnieniomierza, może być podwyższane lub obniżane za pomocą zaworka regulacyjnego, który umożliwia odpły­wanie nadmiaru oleju napędowego tłoczonego przez pompę zasilającą z powrotem do zbiornika pośredniego. Pompo-wtryskiwacz BICERA kłada się z pompy hydrostatycznej, sterowanej przy użyciu suwaka, sekcji tłoczącej, rozpylacza otworkowego i zaworka zwrotnego, osadzonych we wspólnej obudowie, do której przyłącza się żasobnik paliwa oraz przewody oleju napędowego.

Na wycieczkę samochodem!

Jeśli wybieramy się na wycieczkę samochodem powinniśmy wziąć pod uwagę konkretne auto. Kupno auta, które jest już wysłużone i mówiąc kolokwialnie ledwo zipie nie jest najbardziej rozsądnym posunięciem. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę odpowiednie wyposażenie. Wiele wymagamy od auta, które ma nam służyć, na co dzień, dlatego wybierajmy te najlepsze. Często używane pojazdy, jaki zdarza nam się kupować wymagają wiele remontów bardziej i mniej absorbujących nas w koszta. Jeśli decydujemy się na samochód, który jest lekko przerysowany na pewno lepiej jest nam usunąć taką usterkę aniżeli remontować silnik, który jest wyraźnie uszkodzony. Na pewno z dwojga złego dobrze jest wybierać mniejsze zło. Wycieczka samochodem może być bardzo przyjemna. Czasami trzeba tylko odpowiednio dostosować tempo jazdy i umilić sobie czas kawałkami, które są naszymi ulubionymi. W wyposażeniu standardowym przyda się na pewno radio mp3. Przyda się na pewno klimatyzacja, która jest czymś wymarzonym na gorący, upalny dzień, gdzie będzie można, chociaż samochodzie poczuć dobrze.

Transport towarów wielkogabarytowych

Współcześnie motoryzacja oferuje rozwiązania wspomagające różne dziedziny przemysłu. Towary, które ze względu na gabaryty lub wagę dotychczas nie mogły być transportowane na kołach, obecnie coraz częściej wykorzystują tę drogę. Transport samochodowy jest korzystniejszy ze względu na większą łatwość dostępu do miejsc do których nie dojedzie pociąg, czy nie dopłynie statek – to oczywiste. Tymczasem dopiero od niedawna producenci samochodów i naczep ciężarowych są w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku obserwowane od wielu lat. Lepsza jakość wykonania produktów, precyzja i potwierdzające bezpieczeństwo transportu testy obciążeniowe potwierdzają możliwość wykonywania przewozu towarów wielkogabarytowych przez specjalnie przystosowane do tego samochody ciężarowe. Taka forma szybko spotkała się z dobrym przyjęciem na rynku i zwłaszcza firmy budowlane korzystają z możliwości jakie daje transport dużych przedmiotów po drogach lokalnych, bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. Wielkie gabaryty nie są już przewożone statkiem lub pociągiem na dłuższych trasach.

Kombi – jamnik wśród samochodów

Kombi to niewątpliwie jeden z najbardziej charakterystycznych, a przez to najbardziej rozpoznawalnych typów nadwozia samochodów osobowych. Model ten charakteryzuje się wydłużoną częścią tylną, przeznaczoną na bagaż, często współczesny model kombi posiada też specjalną konstrukcję dachu (relingi dachowe) umożliwiającą zamontowanie tam dodatkowego bagażnika lub wręcz boxu dachowego na dodatkowy bagaż. Ze względu na swoje gabaryty i kształty samochody typu kombi nadają się idealnie do przewożenia większego bagażu, zakupów, nart, a także… transportu trumien. To fakt, że limuzyny typu kombi to typowe pojazdy wykorzystywane przez przedsiębiorstwa pogrzebowe, stąd jest wielkie prawdopodobieństwo, że taki właśnie pojazd barwy czarnej powiezie nas kiedyś w naszą ostatnią drogę. Zazwyczaj samochody kombi posiadają pięcioro drzwi, jednak w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych popularne były modele kombi trzydrzwiowe. Jednak ostatecznie zauważono, iż jest to rozwiązanie wysoce niepraktyczne i zaprzestano produkcji trzydrzwiowych kombi na rzecz modeli pięciodrzwiowych.

WEWNĄTRZ CYLINDERKA

zegar-matematyka

Wewnątrz cylinderka rozdzielczego wiruje suwak obrotowy, którego trapezowy występ kolejno prze­słania wloty kanalików łączących cylinderek rozdzielczy z cylinderkami sekcji tłoczących.Jeżeli tłoczek wykonuje suw napełniania, do cylinderka sekcji tłoczącej dopływa olej napędowy z cylinderka rozdzielczego. Olej napędowy jest wytłaczany do wtryskiwacza w okresie czasu kiedy występ suwaka obrotowego przesłania wlot kanalika zasilającego, a tłoczek przebywa środkową część swego suwu roboczego. Natomiast na początku i pod koniec suwu roboczego tłoczek wypycha olej napędowy z cylin­derka sekcji tłoczącej z powrotem do cylinderka rozdzielcze­go, ponieważ wlot kanalika zasilającego jest wówczas od­słonięty.

NIEBEZPIECZNE CIŚNIENIE

pobrane

Tak wysokie ciśnienie jest już bardzo niebezpieczne i często powoduje rozerwanie główki rozpylacza, co zwykle kończy się poważnym uszkodzeniem silnika. Sterowanie dawkowaniem pompo-wtryskiwacza polega na przekręcaniu tłoczka w cylinderku sekcji tłoczącej, dzięki , czemu wzrasta lub maleje czynna długość roboczego suwu tłoczka, a więc i wydłuża się lub skraca okres tłoczenia, upływający od chwili przesłonięcia wlotu górnego kanalika zasilającego do chwili odsłonięcia wlotu dolnego kanalika zasilającego.

ŻĄDANIE SUWAKA

432516d1e1e55-d.640

Działanie suwaka polega na łączeniu wnętrza cylindra z kanałem dopływowym i jednoczesnym odcinaniu połączenia z kanałem odpływowym, albo odwrotnie.Suwak przemieszczając się pod naciskiem rozprężającej się sprężyny sterującej przysłania wlot do kanału odpływo­wego i odsłania wylot kanału dopływowego. Wówczas tłok główny ustępując pod naporem oleju napędowego napływającego do wnętrza cylindra z zasobnika paliwa zmu­sza tłok pompujący do wytłaczania oleju napędowego z cylinderka sekcji tłoczącej do  tłoka głównego wynosi 22 mm, a tłoka pompującego tylko 8 mm, wskutek doprowadzania z zasobnika paliwa oleju napędowego pod ciśnieniem około 70 kO/cm2 zapewnia się ciśnienie wtryskiwania sięgające około 530 kG/cma.

USTERKA PODGRZEWACZA

zz_obraz_podgrzewacza01

Usterka jednego lub kilku podgrzewaczy jednobiegunowych nie wpływa na działanie pozostałych podgrzewaczy. Sta­nowi to cenną zaletę, zwłaszcza gdy chodzi o silniki pojazdów służb pogotowia, pożarniczych, wojskowych itp.Podgrzewacz dwubiegunowy ma dwa izolowane zaciski do przyłączania przewodów elektrycznych . Spirale grzejne układu podgrzewaczy dwubiegunowych są izolowane od masy i połączone ze sobą szeregowo, przy użyciu przewo­dów ustalonych na izolatorach. Prąd elektryczny płynie kolejno przez spirale wszystkich dwubiegunowych podgrze­waczy w osprzęcie silnika (lub jednego rzędu cylindrów), cb stanowi istotną niedogodność ponieważ usterka jednego podgrzewacza unieruchamia od razu cały układ grzejny lub jedno jego odgałęzienie.

MINIMALNE LUB NAJWIĘKSZE

pobrane (1)

Chwilowe dawkowanie urządzenia wtryskowego nie powinno zatem przewyższać największego dopuszczalnego, czyli tzw. dawkowania nominalnego. Aby nie dopuścić do zmniejsze­nia mocy i przegrzewania się silnika oraz wzmożonego zużywania się jego części trzeba więc stosować urządzenie uniemożliwiające wtryskiwanie zbyt dużych dawek oleju napędowego do cylindrów, czyli tzw. ogranicznik dawko­wania. Za nominalne lub największe dopuszczalne uważa się zwykle dawkowanie, przy którym osiągnięta zostaje tzw. granica dymienia. Wynika ona z najmniejszego dopuszczalnego nadmiaru powietrza, zapewniającego jeszcze zupełne spala­nie się wtryskiwanego oleju napędowego.

PRĘDKOŚĆ BIEGU

pobrane (2)

Jeżeli natomiast prędkość biegu silnika przewyższa dopusz­czalną, wskutek bezwładności poruszających się części układu korbowego i innych występują w nich poważne na­prężenia wewnętrzne, które łatwo doprowadzają do uszko­dzenia najsilniej obciążonych elementów, a nawet do roz­bicia i zupełnego zniszczenia silnika. Jednocześnie w wyniku pogorszenia się warunków smarowania i chłodzenia wydatnie wzmaga się intensywność zużycia części. Niestabilność pracy silnika wysokoprężnego. W odróżnieniu od silnika gażnikowego, silnik wysokoprężny nie wykazuje W ogóle skłonności do utrzymywania stałej prędkości biegu, czyli startu równowagi pomiędzy rozwijaną mocą i obciąże­niem zewnętrznym.

SPOSÓB WYTRYSKIWANIA

pobrane (3)

Sposób wytryskiwania oleju napędowego z rozpylacza otworkowego zależy wyłącznie od liczby i wykonania kanalików wyloto­wych, a ponadto od intensywności przenikania paliwa po­między przylgniami iglicy i gniazda.Z uwagi na szczegóły konstrukcji , a zwłaszcza liczbę i układ kanalików wylotowych, wśród rozpylaczy ot­workowych rozróżnia się następujące odmiany podstawowe:    rozpylacz jednootworkowy ma pojedynczy kanalik wy­lotowy w gnieżdzie, przez który wy tryskuje paliwo do wnętrza komory spalania; strumień rozpylanego oleju napędowego odznacza się dużą siłą przebicia I zaczyna się rozpraszać względnie daleko od gniazda rozpylacza; rozpylacze jedno- otworkowe używane są głównie do wtryskiwania paliwa do dzielonych komór spalania.